Projekty

Miejska Biblioteka Publiczna w Kędzierzynie-Koźlu każdego roku stara się o dofinansowanie projektów związanych z działalnością edukacyjną, animującą czytelnictwo, kulturotwórczą, na którą otrzymujemy granty z różnych źródeł finansowania. Do najważniejszych należą:

Otrzymaliśmy również możliwość bezpłatnego udostępniania czytelnikom platform do nauki:

FunEnglish.pl - angielski dla dzieci w wieku 6-12 lat

Angielski 123 - angielski dla młodzieży i dorosłych

Nasi czytelnicy mogą również korzystać z bezpłatnego dostępu do czytelni cyfrowej dostępnej w ramach Konsorcjum Bibliotek Cyfrowych - Ibuk.

Projekt Młodzi kreatywni – interaktywni

Projekt Złote książki w górach i miastach jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

100 książek na 100 lat Niepodległości 1918-2018

Biblioteka Cyfrowa

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica

Blog Miejskiej Biblioteki Publicznej

ibukcitywalk

 logo bookcrossing